شرکت مهندسی خط سپهر نقش جهان

ریخته گری انواع قطعات دوار روش گریز از مرکز (سانتریفیوژ)ریخته گری ثقلی آلیاژهای رنگی،مس، برنز و …

  • بابیت ریزی بوشها
  • عملیات ماشینکاری

بهره برداری از دستگاه رینگ ساز

با ساخت و بهره برداری از دستگاه جدید رینگ ساز قابلیت تولیدانواع رینگ و فلنج تا قطر 2/5 متربه روش گریز از مرکز فراهم شده است.