گریز از مرکز2

ریخته گری گریز از مرکز

معمولا برای تولید لوله استفاده می شود.قالب را با سرعت دوران می دهیم .مذاب با سرعت به طرف انتهای قالب هدایت می شود.(لوله چدنی)

  •  ریختن مذاب در قالب در حال دوران
  •   عقب کشیدن قالب برای ایجاد طول لوله
  •    بیرون اندازی لوله

مزایای ریخته گری گریز از مرکز

  •  جدایش ناخالصی و گازها
  •  انجماد تحت فشار،به علت نیروی گریز از مرکز مذاب
  •  تحت فشار جامد می شود بنابراین دارای تخلخل کمتری است.
  •  حذف ماهیچه
  •  حذف سیستم راهگاهی و امکان تولید انبوه

روشهای ریخته گری گریز از مرکز

الف)  آبگرد (دی لاوود)

ب )   قالب گرم

آبگرد

در سال 1920 یک دانشمند برزیلی قالب فولادی آلیاژی را داخل یک محفظه آب قرار دادو دلیل وجود جریان آب در اطراف قالب،انجماد سریع صورت گرفته و گردش دورانی قالب باعث گردید همواره انجماد از سطح دیواره به سمت داخل صورت گیرد.دستگاه های آبگرد ،قادرند لوله به قطر 500 میلیمتر و طول 6متر با ظرفیت 13 لوله در ساعت تولید کنند.(برای تولید چدن)

روش قالب گرم

این روش توسط یک شرکت آلمانی ابداء شد.برای تولید چدن خاکستری که با پیشرفت فرآیند توانستند چدن نشکن هم تولید کنند.در این روش قالب،دیواره ضخیم از جنس چدن یا فولاد آلیاژی دارد به دلیل ضخامت بالا انجماد این روش با تاخیر بیشتر انجام شده و شرایط ایجاد گرافیت را تسهیل می کند.قبل از ریختن مذاب قالب حود 250 درجه سانتیگراد گرم میشود و پس از هر مرحله ریخته گری با اسپری آب به سطح خارجی قالب را خنک می کنند.