ریخته گری گریز از مرکز افقی

روش ریخته گری گریز از مرکز افقی یکی از پرکاربردترین روشهای سانتریفیوژ می باشد که برای تولید قطعاتی با نسبت طول به قطر بزرگتر از 1 بسیار مناسب می باشد. در این روش از قالب فلزی استفاده می شود و نسبت به روشهای دیگر هزینه قالب سازی آن کمتر می باشد.برای قطعات با قطر های مختلف بایستی قالب های جداگانه تهیه شود ولی می توان از یک قالب قطعات با طولهای مختلف ریخته گری کرد.دستگاههای گریز از مرکز افقی شرکت خط سپهر نقش جهان دارای پایداری بسیار بالا می باشد و بدون کوچکترین ارتعاش و لرزش حین کار می باشد که منجر به تولید قطعاتی بدون عیب و با کیفیت می شود.از دیگر ویژگی این دستگاهها دارا بودن سیستم کنترلی کامل جهت کنترل سرعت دوران قالب در زمانهای مختلف ذوب ریزی، کنترل اتوماتیک پیش گرم قالب، اسپری اتوماتیک و مرحله خنک کاری اتوماتیک و کنترل شده توسط اسپری هوا، آب و ترکیبی هوا آب می باشد.بیرون کشیدن قطعه از داخل قالب توسط ابزار ویژه ای که به این منظور تهیه شده است به راحتی انجام می گیرد.به منظور تولید انبوه می توان از سیستم تعویض قالب اتوماتیک استفاده کرد.تقریبا در ریخته گری گریز از مرکز محدودیت جنس وجود ندارد و برای چدن، فلزات آهنی، فلزات رنگی، سوپر آلیاژها و … دستگاههای خاص موجود می باشد.در این روش می توان انواع قطعات دوار، لوله های جدار ضخیم، بوشها و دیگر قطعات متقارن و حتی نامتقارن را تولید کرد.

ریخته گری گریز از مرکز

بابیت ریزی

بابیت ریزی گریز از مرکز بهترین روش اعمال لایه بابیت داخل بوشهای یاتاقانی می باشد که دارای بهترین کیفیت محصول از نظر چسبندگی، عیوب ریخته گری، مک، جدایش لایه ای و … می باشد.که این به لطف دستگاههای بابیت ریزی سانتریفیوژ پیشرفته با کنترلرهای جدید و قابلیتهای فراوان آنها حاصل شده است.

تجهیزات ریخته گری گریز از مرکز بابیت