قطعات آلومینیومی

قطعات آلومینیومی تولیدی شامل انواع قطعات ریخته گری شده داخل قالب های ماسه ای، قالب فلزی و به روش گریز از مرکز می باشند.دنده های آلومینیومی، قطعات بدنه شیرآلات هیدرولیک، انواع مدلها و نیز انواع بوش و لوله و… از سری تولیدات شرکت می باشند.تمامی آلیاژهای ریخته گری آلومینیوم پوشش داده می شوند و مطابق استاندارد مربوطه و خواص مورد نیاز تحویل داده می شود.