کارگاه ذوب فلزات غیر آهنی

واحد ریخته گری فولاد

واحد کنترل کیفیت

دستگاه آنالیز متریال

واحد ماشین سازی

واحد ماشین کاری