واحد ماشین کاری

ماشین کاری (Machining) به مجموعه ای از عملیات گفته می شود که تحت فرایند ماشین های قدرت مانند اره ماشین فرز، پرس مته، سنگ و … به حذف بخش هایی از قطعه برای رسیدن به هندسه مورد نظر می پردازد. هندسه نهایی ماشین کاری شده، در قطعه کار خام اولیه محاط شده و در حین ماشین کاری از جرم قطعه کار کاسته می شود. از این رو ماشین کاری از نظر مواد خام اغلب روشی پرهزینه است. اما می تواند شکل های پیچیده ای را تولید کند که دستیابی به آن ها با عملیات ریخته گری یا شکل دهی، مشکل یا غیر ممکن خواهد بود.

واحد ماشین کاری این شرکت مجهز به انواع ماشین آلات پیشرفته cnc اروپایی و اپراتورهای ورزیده در حال ارائه خدمات پیشرفته cnc بر روی انواع قطعات می باشد . واحد فنی و مهندسی این شرکت بعد از دریافت مشخصات فنی اقدام به برنامه ریزی تولید و تهیه نقشه بر اساس به روز ترین نرم افزارهای موجود نموده و بعد از ساخت فیکسچرهای مربوطه و آماده نمودن برنامه ماشین کاری ، عملیات ماشین کاری بر روی قطعات مورد سفارش انجام می پذیرد با توجه به حساسیت و دقت قطعات تولیدی ، تمامی مراحل تولید از مرحله ثبت سفارش تا تحویل نهایی زیر نظر واحد کنترل کیفیت و واحد فنی و مهندسی ، مورد بازرسی دقیق قرارگرفته و قطعه آماده تحویل می گردد .

ماشین کاری معمولی و پیشرفته با استفاده از دستگاههای فرز و تراشmanualوcncبا دقت و تلورانسهای مورد نظر انجام می گیرد.