واحد کنترل کیفیت

در واحد کنترل کیفیت با توجه به نقش مهم این واحد در جلب رضایت مشتری، در تمامی مراحل ریخته گری و ساخت فعالیت دارد و در هر مرحله کنترل و نظارت دقیق بر حسن انجام کار توسط متخصصین این شرکت خط سپهر صورت می گیرد، که شامل مراحل زیر می باشد:

1- کنترل مذاب:

در این مرحله کیفیت مذاب مورد بررسی قرار گرفته و آنالیز مذاب توسط دستگاه کوانتومتری در آزمایشگاه معتبر اندازه گیری می شود و در صورت تائید مذاب برای ریخته گری آماده می شود. لازم به ذکر است آنالیز بدست آماده در هنگام تحویل قطعه به صورت تائیدیه همراه قطعه به مشتری تحویل داده می شود.

دستگاه آنالیز متریال

2- کنترل چشمی(VT):

قطعه پس از ریخته گری به صورت چشمی مورد بازرسی قرار می گیرد که عاری از هرگونه عیوب ریخته گری باشد و در صورت تائید این مرحله قطعه برای مرحله ماشینکاری آماده می شود.

3- کنترل با تجهیزات اندازه گیری دقیق:

پس از مرحله ماشینکاری قطعه بدست آمده را با تجهیزات اندازه گیری دقیق شامل انواع خط کش های مدرج،‌ کولیس ها، میکرومترها و.. اندازه گیری می شود ،که قطعه بدست آماده با نقشه کاملاً همخوانی داشته باشد و اندازه ها در تلرانس مورد نظر باشد.

تجهیزات کنترل و اندازه گیری

4- کنترل با تجهیزات تست های غیر مخرب NDT :

این مرحله بنا به درخواست مشتری می باشد و برای تمام قطعات انجام نمی شود، که این تست ها به کاربرد قطعه و شرایط استفاده قطعه بستگی دارد به که شامل تست های: مافوق صوت (Ultrasonic Test)، ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Test)، مایع نافذ (Liquid Penetrant Test ) و رادیوگرافی می باشد.

تست های اولتراسونیک