ریخته گری برنز و آلومینیوم

فلزات رنگی(غیر آهنی) شامل آلیاژهای پایه مس و آلومینیوم و… انجام می شود.تجهیزات موجود در این کارگاه شامل کوره های ذوب، دستگاه ریخته گری گریز از مرکز افقیKSN-3000، دستگاه ریخته گری گریز از مرکز رینگ ساز KSN-R 1200، تجهیزات قالبگیری و … می باشد که توانایی تولید انواع قطعات مختلف به روش استاتیک و نیز روش ریخته گری سانتریفیوز برای قطعاتی مانند لوله، چرخدنده، بوش، فلنج، رینگ و … را فراهم می کند.آلیاژهای قابل ریخته گری شامل انواع آلیاژهای پایه مس و پایه آلومینیوم در گرید های مختلف می باشد.