واحد ریخته گری  فولاد

در این واحد با دارا بودن کوره ذوب القایی امکان ذوب و ریخته گری انواع چدن ها و فولادها تا وزن یک ونیم تن فراهم می باشد، همچنین با دارا بودن دستگاه ریخته گری گریز از مرکز قطعات استوانه ای شامل انواع بوش، لوله، فلنج و رینگ تا قطر 1200 میلیمتر و طول 4000 میلیمتر تولید می شوند.

بوش فلنج دار گریز از مرکز

لوله ریخته گری گریز از مرکز